Release Notes - Raspbian/Switchking Bundle - Release Alfa

Deviation (functional)

  • SKRASP-723 - Switchking installeras ej korrekt i image 8
  • SKRASP-721 - Boot partitionen skapas ej korrekt
  • SKRASP-718 - Build.sh hangs on libglib2.0-cil

Task

  • SKRASP-722 - Skapa synlig körning av rpsk_runonce.sh
  • SKRASP-720 - Standardinställning anpassade för svenska användare
  • SKRASP-719 - Tillse att SSH server är igång per default

Edit / Copy Release Notes

The text area below allows the project release notes to be edited and copied to another document.