Release Notes - SwitchKing - Abandoned or rejected

Deviation (functional)

 • SKMain-669 - Felmeddelande Invalid int: "" (7) vid aktivering av scenario
 • SKMain-622 - Scenarioförändring syns inte via REST
 • SKMain-611 - Schemalagda händelser med automatisk tändning/släckning kan kastas bort och inte bli utförda
 • SKMain-566 - Ta bort möjlighet att deaktivera datakälla
 • SKMain-517 - Konfigurationsfil saknar koppling mellan endpoint och behavior
 • SKMain-499 - Ogiltig inmatning för datakälla
 • SKMain-498 - DeviceStateControllerType.Nothing ska vara = 0
 • SKMain-427 - Undersöka "Utmaning med gruppscheman"
 • SKMain-367 - Klienten väcker inte datorn för avslut av scenario
 • SKMain-184 - ÅÄÖ för datakällas värden hanteras inte i REST
 • SKMain-176 - Tillåt icke-numeriska värden på DS även om regel med hysteres finns
 • SKMain-148 - Servern tar inte hänsyn till "Bouncing Events" vid synkronisering
 • SKMain-85 - En datakälla som sätts till att samlas in vid ändring och med tom adress ger varning i loggen

Task

 • SKMain-607 - Loggning av resultat av regelutvärdering vid 04:00 i syfte att lösa #577
 • SKMain-533 - Lägg till String.Clone för att se om det påverkar wrapperfunktionalitet
 • SKMain-519 - Detektera när Telldus Service slutar skicka callbacks
 • SKMain-455 - Licenshantering
 • SKMain-452 - Går ej att ta bort kopplingar till system mode
 • SKMain-438 - Ange antal värden/tidsperiod för presentation av DS
 • SKMain-424 - Effektivisera städning av DataSourceValues
 • SKMain-411 - Byta GetRegistryMode mot GetTelldusPlatformStateMode
 • SKMain-348 - PostponeInvocation för energisparläge
 • SKMain-294 - Möjlighet att sätta enhet som "Always on"
 • SKMain-180 - Fördröja registrering av eventlisteners tills servern startskript har körts
 • SKMain-166 - Möjlighet att lägga in offset på värden för datakälla
 • SKMain-145 - Skapa enhet direkt från Duo Event Log
 • SKMain-57 - Skripta nytt scenarionamn

Enhancement

 • SKMain-685 - Möjliggör ominitiering av plugins utan omstart av server
 • SKMain-609 - Ändring av sändningsintervall (PostTransmissionDelay) ska läsas in utan att omstart av tjänster krävs
 • SKMain-608 - Vid explicit angivande av tillstånd via SetDeviceStateAndDimLevelByDeviceId ska inte scheman beräknas om

Edit / Copy Release Notes

The text area below allows the project release notes to be edited and copied to another document.